سخنرانان دانشکده علوم‌پایه

آقای دکتر محمود  بهروزی فر

مسائل معکوس و تحلیل عددی آن‌ها

آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه

ساعت 11:15 پانزدهم  آذرماه

 

خانم دکتر طاهری مهر

سنتز و شناسایی یک مایع یونی جدید و بررسی رفتار کاتالیزوری آن در واکنش تهیه کربنات های حلقوی از اکسید کربن

آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه

ساعت 11    بیستم آذر ماه

 

آقای دکتر مهران مطیعی

زیرگروه­‌های حل‌پذیر حلقه­‌های تقسیم ارزیابی شده

آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه

ساعت 1۰:۳۰     چهارم دی ماه

 

آقای دکتر حسن کریمی‌نژاد

کاربردهای روش نشر صوتی در آزمون غیر مخرب

Applications of acoustic emission method in nondestructive testing

آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه

ساعت 11   چهارم دی ماه

 

آقای دکتر علی مهری

رسانش گرمایی غیرخطی در نانونوارهای گرافینی

Nonlinear thermal transport in graphene nanoribbons

آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه

ساعت 1۰:۳۰    یازدهم دی ماه

 

آقای دکتر مسعود نهالی

اکتان بوستر

آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه

ساعت 11    یازدهم دی ماه