سخنرانان دانشکده مهندسی مواد و صنایع

 

آقای دکتر مجید عباسی

آزمون‌های غیرمخرب: معرفی نوآوری‌ها و فرصت­های کسب و کار فناورانه

آمفی تئاتر دانشکده مواد و صنایع

ساعت 11:15     پانزدهم آذرماه

 

آقای دکتر رضا شیدپور

کاربرد مواد نانومتری دوبعدی در حل مساله تولید انرژی و تصفیه آب خورشیدی

آمفی تئاتر دانشکده مواد و صنایع

ساعت 11     بیستم آذرماه