سخنرانان دانشکده مهندسی مکانیک

آقای دکتر مهدی یوسفی فرد

شبیه‌سازی عددی جریان‌های دوفازی شامل موج در یک موج ساز عددی

آمفی تئاتر دانشکده مکانیک

ساعت 11:15   پانزدهم آذر ماه

 

آقای دکتر علی محمد باغستانی

تخمین کشش داخلی در کابل­‌های معلق در حال بهره­‌برداری

آمفی تئاتر دانشکده مکانیک

ساعت 11    بیستم آذر ماه

 

آقای دکتر مجید الیاسی

نیازها و چالش‌های طراحی مرکز نوآوری معلولین

آمفی تئاتر دانشکده مکانیک

ساعت 11    چهارم دی ماه

 

آقای دکترهاشم  نوروزی

دور نمای اقتصاد دریاپایه: فرصت‌ها و چالش‌ها

آمفی تئاتر دانشکده مکانیک

ساعت 11    یازدهم دی ماه