سخنرانان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آقای دکتر محمد یزدی

تشخیص سکته مغزی با تصویربرداری ماکروویو

آمفی تئاتر دانشکده برق و کامپیوتر

ساعت 11:15    پانزدهم آذرماه

 

خانم دکتر سمانه سلیمانی امیری

بهبود کارآیی سلول های خورشیدی perovskite با استفاده از tandem

آمفی تئاتر دانشکده برق و کامپیوتر

ساعت 11    بیستم آذر ماه

 

دکتر سیدمهدی حسینی اندارگلی

هوش مصنوعی در رادار

آمفی تئاتر دانشکده برق و کامپیوتر

ساعت 11    چهارم دی ماه